Jak to všechno začalo ...

Někdy kolem roku 2005 nazrál v mé hlavě nápad, jímž jsem se již nějaký čas zaobíral, totiž pokusit se dostat se v historii rodu Pátra více do minulosti, než jen paměť moje a nejbližších příbuzných, byť již nežijících, sahá. Vlastně mne na tento nápad přivedla úvaha nad našim příjmením, o němž jsem se vždy domníval, že je poměrně málo obvyklé, zvláště v zemích Koruny české.

Nemohu nepřiznat, že svou roli sehrála skutečnost, že ústně tradovala se v naší rodině zpráva, že příjmení Pátra pochází ze starého francouzského šlechtického rodu, umocněná tvrzením, že můj otec měl v záhlaví rodného listu erb se třemi péry. O tom, jak by mohl vypadat, ovšem neměl nikdo ani ponětí. Snad ještě poznámka - tři péra byla v minulosti dost častou součástí erbů rodinných i městských, jak jsem zjistil malou exkurzí do heraldiky.

Jaké bylo mé překvapení, když jsem v Knize tváří, jak nazývám Facebook, narazil na hříčku, jejímž výsledkem je vizuální podoba erbu účastníka. Dovoluji si výsledek oné hříčky uvést níže s vědomím, že se jedná veskrze o žert:

Současně se mi dostal do rukou odkaz na zájmový web Kde jsme, kde po zadání příslušných údajů lze zjistit zajímavé skutečnosti. Jak již je v u nás dobrým zvykem, platí, že "Kdo není na Facebooku, jako by nebyl", tudíž (nejen) pro jeho uživatele odkaz na jeho skupinu: Kde jsme na Facebooku

Tato aplikace umožňuje vyhledat četnost příjmení nebo jména v rámci České republiky. Jednotlivé četnosti příjmení nebo jména jsou zobrazeny v mapě České republiky s rozlišením na obce s rozšířenou působností. Zdrojem informací je veřejně dostupný seznam umístěný na stránkách MVČR, bohužel ne zrovna příliš aktuální. Zobrazené údaje zachycují stav vždy s ročním zpoždění, jak to již ve statistice chodí...

Nicméně pro mou orientaci o četnosti výskytu příjmení a jejím rozmístění v lokalitě ČR to bylo dostatečně podnětné a inspirující. Konečně jsem dostal hrubou představu o  tom, kde v současnosti žijí nositelé příjmení Pátra, Pátrová a s největší pravděpodobností v těchto lokalitách žili i jejich předci. Část současného přehledu ukazuje i malá tabulka v pravé části záhlaví této stránky. Zahájil jsem rozsáhlou korespondenci, dotazoval se a sbíral materiály od lidí se stejným příjmením. Abych získal materiálů ještě více, hlavně historických, navštívili jsme s manželkou příslušné zemské i místně příslušné okresní archívy, kde nám pomohli někde více, jindy méně ochotní  pracovníci.

Nakonec jsme se s manželkou rozhodli podniknout o prázdninách putování "Za kořeny rodu". V rámci těchto cest jsme navštívili řadu míst - Vyškov na Moravě, Českou Lípu, Sosnovou, Prahu, Úpici, Českou Skalici, Mšeno, Mělník, Radeč u Úpice, Trutnov, Nemojov, Verdek. Setkali jsme se s řadou milých i méně příjemných lidí, vzdáleně příbuzných i cizích, státních i církevních úředníků. Za zvláštní zmínku stojí velká ochota pana faráře v České Skalici, který nám vyšel vstříc a slíbil pomoc ve styku s matrikářkou v České Skalici, která byla v době naší návštěvy na dovolené. Rovněž jsme navštívili řadu hřbitovů jako místa posledního odpočinku některých našich předků. Zde musím vyzdvihnout snahu mé ženy, která je velmi komunikativní, na rozdíl ode mne :-))

Osobně jsme se setkali v Radči u Úpice s panem Martinem Pátrou, jenž nám ochotně sdělil řadu detailů o východočeské větvi rodu, v Sosnové u České Lípy s Milošem a Hanou Pátrovými, kteří nás s nevšední laskavostí přivítali v jejich rodinném domku

 

Velmi mne mrzí, že z časových důvodů nebylo možné kontaktovat se v Mělníku s panem Petrem Pátrou st., ml. a jejich rodinou, o nichž zprávy máme tak jen prostřednictvím Knihy tváří. Nicméně zde je pilně sledujeme, včetně aktivity ve skupině Rytíři mělničtí

Zvláštní poděkování náleží paní Heleně Zemanové, bývalé učitelce pana Martina Pátry, která nám byla velmi nápomocna radou i materiály, neboť je svými předky příbuzensky spjata s naším rodem. Rovněž nás, spolu s manželem Zdeňkem, přivítali ve své rezidenci "Na Krétě" na kopci nad Úpicí. Strávili jsme u nich velice příjemné chvíle a dodnes jsme v kontaktu

Po návratu jsme všechny materiály utřídili a vše, co bylo možné použít, jsme vložili do programu Ancestry, který umožňuje evidenci osob i textové a grafické výstupy. Rovněž je do něj možno vkládat fotografie a písemné naskenované materiály. Řada z nich je vložena do neveřejných alb, k nimž vedou níže uložené odkazy

Než se dostanu k výpisu odkazů na fotografie z cest "za kořeny rodu", uvedu některé údaje z uvedeného webu Kde jsme:

     

Mapa na webu je interaktivní, takže lze jednotlivé oblasti rozkliknout

     

 Naše cesty za kořeny rodu

Neveřejná alba:

Skeny dokumentů z archivů

Skeny korespondence

Skeny rodných a křestních listů

Skeny dokladů o dosaženém vzdělání

Skeny oddacích listů

Skeny různých osvědčení a dekretů

Skeny úmrtních listů

Skeny smutečních oznámení

Grafické výstupy programu Ancestry

Program Ancestry umožňuje nepřeberné množství grafických výstupů dle nastavených parametrů zobrazení. Pokusil jsem se některé z možností vybrat a doufám, že ten, kdo si je bude prohlížet, se v nich pozná a udělá si představu o provázanosti jednotlivých skupin, či chcete-li větví našeho rodu. Případné nesrovnalosti, na něž můžete narazit velmi  rád uvedu na pravou míru, pokud mne na ně upozorníte. Rovněž mi v programu již chybí množství dat a fotografií, minimálně profilových, neboť od doby, kdy jsem data do programu vkládal, uplynula již notná řádka let a v našich životech v této době došlo k mnoha událostem.

Na tomto místě bych rád vyvěsil náhledy fotografií hlav, zařazených v programu s tím, že Vás chci požádat o laskavost. Zjistíte-li nesrovnalost, neboť řada fotografií je staršího data, či chybí-li fotografie, prosím o její dodání na mou mailovou adresu Jaromír Pátra. Děkuji.