Důvodem pro vznik tohoto webu byla potřeba můj původní web přepracovat (k čemuž došlo již vícekrát), neboť přestal být přehledným a naplňovat mou představu o jeho obsahu. Ve své původní podobě byl více zaměřen na místo našeho předchozího bydliště v Dolní Lutyni, jeho okolí a historii této obce. V podstatě je toto již asi čtvrtá, či pátá verze.

Druhým důvodem se stala nepřehlednost v organizaci mých prací fotografických a uměleckých.

Z naznačeného výše lze vyvodit, že se jedná v této podobě o jakousi formu vzpomínkového fotoblogu, v němž jsou jednotlivé soubory fotografií doprovázeny spojovacími texty. Celý web jsem několikrát předělával a kdo se někdy setkal s použitím zdrojového textu webové stránky v HTML kódu, dokáže si představit, kolik námahy to přineslo a vlastně stále přináší. Jsou lidé, kteří neradi vzpomínají, já souhlasím s Boženou Němcovou, která řekla, že "Kdyby nebylo vzpomínek, člověk by nevěřil, že byl někdy šťasten".

"Ve vzpomínkách si udělejte občas úklid", řekl Anatole France. Značné množství mých fotografií i obrazů je v současnosti umístěno na řadě míst ve virtuálním prostoru a tento web si klade mj. za úkol nikoliv je ve svém obsahu zobrazit, nýbrž poskytnout odkazy právě na ona zmíněná umístění, kde se nacházejí. Z uvedeného plyne, že spíše než fotoblog by mělo být v nadpise fotokronika, neb více než současnost se zde setkáme se vzpomínkami z mého života. Protože však nejen dělám v nich úklid, jak příhodně poznamenal A. France, nýbrž pokračuji i současností, bude to obojí...

Mezi tato umístění patří především webová alba serverů Rajče, Fotoalbum, Picassa, Fotky Google a  Megapixel.

Velké množství prací se rovněž nachází v albech rozličných komunit sociálních sítí Facebook, G+, Pinterest a alb osobních profilů na těchto sociálních sítích. Některé odkazy na práce umístěné podle tohoto odstavce jsou umístěny v horním vodorovném menu, jiné uvádím samostatně níže:

- Moje stránka Fractal Graphics na Facebooku

- Moje stránka Dolní Lutyně - čas je běžec s dlouhým krokem na Facebooku

- Moje  stránka Fractal Explorer, etc. na Google +

- Moje stránka Jarek na Pinterestu

- Moje stránka Fractal Art na MeWe

- Moje stránka APA na MeWe

 

Kteroukoliv fotografii je možno si stáhnout a použít pro vlastní, nevýdělečné účely. Fotografie, přístupné prostřednictvím tohoto fotoblogu (s výjimkou fraktálů) na rozličných serverech i sociálních sítích, byly v průběhu času pořízeny různými fotoaparáty, od diluviálních po moderní digitály.