Na rozdíl od známé, literárně světoznámým autorem ztvárněné svízelné anabáze z Tábora do Českých Budějovic (jak praví Wikipedie), pojali jsme my dva, tedy Jura a já, naše putování poněkud odlišně. Ne, že by naše cesta nebyla spojená s bojem a překonáváním překážek, nástrah a obtíží, přesto naše svízele, ve srovnání s těmi, jimž musela čelit Haškem tak nádherně sepsaná postava dobrého vojáka Švejka, měly charakter tak říkajíc marginální.

Myšlenka uspořádat uvedené putování po hospodách slezského území (jak název napovídá), vznikla následkem našeho rozhodnutí po jubilejním 21. setkání v Rybářské baště. Naši spolužáci totiž pro nás vybrali nezanedbatelný obnos jako poděkování za toto kvalitně připravené setkání. Domluvili jsme se, že tyto prostředky věnujeme na hledání vhodného restauračního zařízení za účelem konání dalších našich setkání.

Našich spanilých jízd bylo celkem dvanáct a my příliš neotáleli. Od myšlenky k realizaci neuplynulo mnoho času a tak jsme začali navštěvovat, převážně autem, různá zajímavá restaurační zařízení, o nichž jsme se domnívali, že by některé z nich mohlo být vhodným místem našeho příštího setkání. Která to byla a co jsme přitom zažili, o tom bude vyprávět následující fotogalerie. Jako dopravní prostředek nám posloužila moje bývalá zelená Felicia, již jsem před přestěhováním do Havířova musel prodat.

 

Prvým místem, které jsme navštívili hned následující měsíc po jubilejním setkání, byla stylová dřevěnka v Radvanicích, kterou jsme již znali. Navíc jsme zatoužili (alespoň já) po smažených tvarůžcích, které jsem ještě do svého pozdního věku nejedl. Hospůdka se nám velmi líbila pro svou stylovost, dostupnost a tak říkajíc osamocenost. Je situována na břehu řeky Lučiny v Radvanicích, s dojezdem autem až na místo i s dobrou dopravní obslužností veřejnou dopravou. Však jsme zde také pár setkání uspořádali.

 1. místo, 19. 6. 2010, Hospůdka Lučina v Ostravě Radvanicích

 

Tak tohle byla, vážení, velmi zajímavá destinace, kam jsem se docela těšil. Z předchozích návštěv jsem si pamatoval, že její interiér je vyzdoben starými dobovými předměty, pro což mám slabost. Hospodský však jakoby neměl zájem vydělat. Otevírací doba 11.00, avšak ještě ve 12.00 neměl otevřeno. Naštěstí o 50 m dál byla konkurence, Restaurace U Ryšky, kde jsme zakotvili a dostali jsme slušné občerstvení

 2. místo, 18. 7. 2010, Restaurant U Duchanů, potažmo U Ryšky v Šenově

 

Zastavení v restauraci Hotelu U Jelena bylo vzpomínkou na studentská léta. Sem jsme chodili s naším spolužákem Jiřím Sivým, zvaným Pekař, jenž je již, bohužel, na slávě boží. Bydlel s  rodiči v rodinném domku v blízkosti hotelu, který samozřejmě ve zmíněné době měl k hotelu značně daleko. Byla to vesnická krčma na Šumbarku v době, kdy Havířov ještě Havířovem nebyl.

 3. místo, 27. 8. 2010, Hotel U Jelena v Havířově Šumbarku

 

Další místo, které jsem neznal, na rozdíl od Jury, který mne sem zavedl přes sedmero hor, sedmero řek a černým lesem. Uvítala nás věž hradu, viditelná z dálky, uvnitř pak hned u vchodu dva rytíři v brnění. Středověká krčma, jak vyšitá, obsluha ve stylovém oděvu, možnost ubytování ve věži. Velmi příjemné místo, bohužel pro naše potřeby "spolužáckých" setkání nepříliš vhodné pro malou dostupnost pouze autem.

 4. místo, 17. 9. 2010, Penzion Hrad Dona Quiota ve Frýdku Místku

 

Již podruhé jsme v rámci hospodské anabáze zavítali do restaurace u Duchanů. Domluvili jsme tam "minisraz" a pozvali dvě spolužačky. Přijela Irenka z Olomouce a Žofka z Velké Polomi, kteréžto jsme uvítali na nádraží. Naštěstí pan hostinský měl, na rozdíl od naší předchozí návštěvy, otevřeno, takže jsme mohli zavzpomínat na doby, kdy jsme byli mladší

 5. místo, 29. 10. 2010, restaurace Penzionu U Duchanů v Šenově

 

Několikrát jsem jel kolem "Kapličky" a vždy jsem si říkal, jaké to asi je uvnitř. Docela mne překvapilo, že je zde velmi příjemné prostředí, nevýhodou bylo nedobré spojení, takže pro náš záměr ne zcela vhodné, ostatně jako většina destinací, které jsme navštívili

 6. místo, 11. 10. 2010, Restaurace  U kapličky ve Frýdku Místku

 

Tentokrát nás uvítala hospůdka Na statku v Dětmarovicích, což zvláště mi bylo mimořádně blízké, neboť byla od mého bývalého bydliště v Dolní Lutyni vzdálena jen 2 km. Jura přijel na kole ke mně domů a pak jsme společně zajeli do sousedních Dětmarovic. Prostředí selské hospůdky rodinného typu se nám mimořádně líbilo, bohužel opět pro naše účely třídních setkání ne příliš vhodné pro obtížnou dostupnost

 7. místo, 5. 11. 2010, Hospůdka Na statku v Dětmarovicích

 

V zimě se nám nechtělo jezdit nikam daleko, takže lednovou zastávku tvořila Restaurace Bon Appétit sportovního areálu Ještěrka v Bártovicích. Velmi milým a příjemným překvapením byla obsluha mladičké slečny servírky

 8. místo, 21. 1. 2011, Restaurace Bon Appétit areálu Ještěrka v Bártovicích

 

Po dvouměsíční zimní přestávce jsme si z velkého množství restauračních zařízení v Havířově vybrali Hostinec U Balona, kterou jsme znali ze svých studentských let. Oproti stavu z minulých let se ovšem velmi změnila, zmodernizován byl nejen exteriér, ale i vnitřní vybavení
 

 9. místo, 21. 1. 2011, Hostinec U Balona v Havířově

 

Venku pořád ještě chladno a nám se nechtělo jet někam daleko, tak jsme zajeli jen do Radvanic. Prostředí restaurace Hotelu Taurus bylo sice sympatické, přesto jsme naznali, že pro naše účely nebude zařazeno mezi kandidáty

 10. místo, 25. 3. 2011, restaurace Hotelu Taurus v Ostravě Radvanicích

V rámci akce "Hospodská anabáze" jsme podnikli cestu na Morávku k Chatě České Srdce, odkud jsme se vydali kolem Penzinu Jízdárna k hospůdce Atelier chalupa a na Kotař. České srdce bylo v rekonstrukci, takže lehkým stoupáním jsme vyšli k "Jízdárně" a kolem ní dalším stoupáním lesem k Hospůdce Atelier, známého to místa vystavenými originály obrazů. Po občerstvení nealkoholickým višňovým pivem jsme pokračovali na Kotař. Zde jsme snědli malou maškrtku s tím, že cestou zpět na Jízdárně poobědváme. Jaké bylo ovšem naše překvapení, když nám jídla nepodali, neb měli plánovanou svatbu

 11. místo, 8. 4. 2011, horská hospůdka Atelier Chalupa na Morávce

 

Tato cesta nebyla šťastná. Nejprve v restauraci "Penzionu Na Jízdárně" měli sanitární den, pak na Morávce chystali svatbu, takže cestou na Visalaje jsme zastavili v Penzionu "Pod Žorem", kde jsme byli jedinými hosty v hospodě se sálem pro ples

 12. místo, 6. 5. 2011, Penzion "Pod Žorem" v Krásné

 

Touto akcí skončilo naše roční cestování po slezských restauracích a putykách, abychom se vrátili na počátek s úmyslem svolat příští setkání tam, kam jsme vlastně původně zamýšleli, do radvanické Dřevěnky, kde se nám tak líbilo. Je to blízko a relativně velice dobrá dostupnost ze všech směrů. To jsme ještě netušili, že brzy tato sympatická hospůdka nebude v provozu a jak jsem se osobně přesvědčil, není nadále. Zato se mi podařilo zjistit, že je nabízena do pronájmu, takže, má-li někdo chuť tento podnik provozovat, může se o to pokusit. Stačí kliknout na slova "Dřevěnka Lučina".

V průběhu času jsem získal další úložné místo od společnosti Zoner, takže se mi podařilo všechny díly Hospodské anabáze umístit do jediného alba v úložišti Zoneramy.