Na jiném místě tohoto webu jsem se stručně zmínil o tom, že s teorií fraktálů, coby matematických struktur, jsem se poprvé seznámil letmo při svém vysokoškolském studiu matematiky a výtvarných umění. V tehdejší době bylo učení o nich pro mne značně odtažité a tudíž nezáživné, o jejich grafické implementaci nemluvě. Jak léta běžela, zcela jsem na ně zapomněl v návalu pracovních povinností, navíc při množství dalších zájmů a aktivit.

 

Fraktály tiše čekaly v šeru historie na svou příležitost. A přišla jejich chvíle a ony se dočkaly. Po pravdě řečeno, přišla s němi moje sestra Vladimíra Šomodiová, u níž jsem viděl nádherné obrázky, které "vyráběla" ve fraktálním generátoru Apophysis 2.09. To jsem ještě tehdy nevěděl. Věděl jsem ale, že se mi to líbí, i když jsem z toho měl obavy. Také mj. proto, že program komunikoval pouze v angličtině a mé znalosti tohoto jazyka byly (konec konců stále jsou) značně omezené. Z toho důvodu a i z důvodu lenosti jsem sdělil, že se tím zabývat nebudu a nechci. Dopadlo to podobně, jako s počítači obecně.

 

S počítači, jež jsou dnes nedílnou součástí života každého dítěte, jsem se seznámil kdysi dávno, když se mi dostal do rukou stařičký osmi bitový počítač Commodore 64, na němž jsem se seznamoval se základy jazyka Basic (bohužel!!), který zde byl implementován, později ZX Spectrum a Atari, jež jsme si zakoupili v Tuzexu za pracně získané bony. Práce, lépe řečeno, zábava s ním byla náročná, protože software se musel nahrávat z magnetofonu, což u jedné hry trvalo i dvacet minut. Nicméně jsem se zdokonalil v jazyce Basic (opět bohužel!!).

 

Zlom nastal v době pozdější, kdy na mé pracoviště měl být zakoupen jeden kus tehdy pro rezort školství plánovaného počítače IQ 151. Byl to děs, nicméně pro mne se jednalo o svým způsobem pokrok.  Já byl pověřen, abych onen zmíněný pekelný přístroj přivezl z centrálního skladu MŠMT v pražských Běchovicích. Tak se i stalo. Převzal jsem ve skladu bednu a nasedl na vlak. Abych si ukrátil čas strávený ve vlaku, začetl jsem se do návodu k použití. Jak je mým chvalně  dobrým zvykem, čtu manuály zásadně od počátku do konce a s tímto to nebylo jinak. Dnes již nevím, zda byl psán tak poutavě, nebo co mne vlastně tak zaujalo. Pravda však je, že ačkoliv jsem do této doby sebevědomě prohlašoval, že s počítači nehodlám komunikovat, že ono zařízení jen přivezu a pak se děj vůle páně, opak se stal skutečností.

 

Abych to příliš neprotahoval, vše mne zaujalo natolik, že na své předsevzetí jsem zcela zapomněl a pohroužil jsem se do dalšího studia jazyka, jímž byl do přístroje tehdy implementovaný BASIC, jeho struktur a možností, jež poskytoval. Po příchodu z práce jsem tehdy sedával doma v křesle a psal jsem  si programy, které jsem následně u počítače zkoušel. Počítač jsem si s sebou vozil na chalupu na dovolenou. Byl jsem zcela ztracen, nečetl jsem nic jiného, než odborné časopisy, jichž navíc u nás téměř nebylo, takže jsem  si je nechával dovážet ze zahraničí, konkrétně tehdy z lehce dosažitelného Polska.

O to víc pozdější dobu, kdy se začal objevovat předchůdce Windows, operační systém CP/M, kde se jednalo již o ucelený systém příkazů. Sice jich nebylo mnoho, konec konců, co mohl osmibitový procesor nabídnout, že? O GUI tehdy ještě nebyla řeč, pracovalo se v příkazovém řádku, takže bylo potřeba znát příkazy a vlastně celou architekturu operačního systému. Později, po nástupu graficky orientovaných Windows, jsem byl velice rád, že jsem prošel oněmi počátky a věděl, co znamená ten který pojem. O tom se většině dnešních uživatelů ani nezdá.

Jezdil jsem na všechna školení v republice, kde se jednalo o implementace programů a díky tomu jsem se dobře seznámil s nastupujícím operačním systémem Windows, tehdy ve verzi 3.0 i 3.11. Byly to doslova pionýrské doby objevování. Na školeních nás učili základy, které jsme již mnozí poznali samostudiem, tak jsme si krátili čas (zároveň jsme se procvičovali) programováním triviálních her. Seznámil jsem se však především s jednotlivými aplikacemi kancelářského balíku MS Office a dalšími aplikacemi jiných firem, dnes již třeba zaniklých. Přestal jsem se zabývat programováním, vývoj se ubíral jinými cestami a přeorientoval jsem se na uživatelskou platformu, jak jsem předpokládal. Vždy jsem byl přesvědčen, že programování zůstane odborníkům, tímto se živícím a my budeme uživatelé.

 

Tak se i stalo. Krásné sestřiny obrázky mne však zaujaly natolik, že jsem se sháněl po informacích, programech, parametrech, autorech. Začal jsem hledat další fraktální generátory, které více, či méně pohodlně generovaly matematické struktury ve 2D a později i 3D. Poznal jsem Ultra  Fractal, další verze Apophysis, Fractal Explorer, Sterling, J-WildFire, Mandelbulb 3D, Mandelbulber a některé další, méně používané (viz odkazy v nabídce levého  sloupce menu). V řadě z nich občas něco vytvořím a rád zde v dalším uvedu řadu odkazů, kde jsou vystaveny.

O všechny získané informace jsem se dělil se sestrou a ona se mnou a spolu zároveň dodnes řešíme mnoho situací při tvorbě i použití obrazů. Později se k nám přidala i její spolužačka Zdenka Muchová.

 

Na sociálních sítích jsem si ověřoval, jak tvoří jiní lidé ve světě a porovnával se sebou, zároveň i takto navazoval kontakty s nimi. Na Facebooku jsem založil za účelem svou stránku jménem Fractal Graphics, kde jsem poprvé veřejně vystavoval své pokusy. Tato  stránka je momentálně nefunkční. Později jsem založil na Google+ komunitu Fractal Explorer, etc., původně zamýšlenou pouze pro lidi, pracující v programu Fractal Explorer. Tato však byla zrušena spolu s ukončením projektu G+. V roce 2021 jsem založil další stránku Facebooku s názvem Fractal Explorer.

Brzy jsem ale rozsah rozšířil na další generátory a začal pozývat lidi. Přirozeně mezi první patřila sestra a Zdenka, později se připojila i moje manželka Danuše

Naše "výtvory" byly zpočátku malé velikosti, sami jsme si je tiskli na formát A4, větší formát jsme si museli nechat vytisknout. Postupně naše odvaha nabírala na síle, začali jsme dělat větší formáty a vyvstala "potřeba" sdílet naše práce s veřejností. Hybným impulsem byla, jako ostatně v jiných věcech, moje manželka, která sestře řekla, aby nedělala obrázky do zásoby, či do zásuvky, ale také pro výstavu. A hned jí  domluvila možnost vystavit své práce v Městské knihovně v Orlové. Sestra nechtěla sama a tak jsem řekl, že se přidám. Tak vznikla naše první společná výstava.

 

 

Povídání o výstavách, aneb nelehká je práce umělce .....

Začala naše příprava. Neměli jsme nic, než své práce, zpočátku tisknuté ve formátu A4 na domácích tiskárnách a dobrou vůli. Neměli jsme rámy, pasparty, papíry. Měli jsme jen nápady a chuť něco dělat. Naštěstí při první výstavě jsme rámy nepotřebovali, knihovna měla svoje a obrázky visely asi dva měsíce na schodišti knihovny, kde se takové akce pořádají. Přesto bylo potřeba připravit podklady pro panely. Nakoupili jsme barevné papíry, další nezbytné potřeby a sešli jsme se u sestry, kde jsme si připravili pracovní plochu a začali připravovat obrázky. Současně jsme některé, dle našeho mínění zvláště vydařené práce nechali vytisknout ve formátu A3.

 Příprava panelů pro výstavy - prosinec 2013

 

Skutečně velmi zajímavou nabídku jsme obdrželi od Nadačního fondu Církve evangelické v Havířově BludovicíchThLic. Vladislava Volného, Th.D., předsedy  správní rady fondu a současně tamního kazatele. Dostali jsme možnost uspořádat výstavu svých prací ve výstavních prostorách farního úřadu tamního kostela. Po nezbytné rekognoskaci místnosti jsem nakoupili panely a učinili nezbytné přípravy pro jejich instalaci a následného zahájení výstavy. Byla to vlastně naše první společná výstava se slavnostním zahájením - vernisáží.

 

 Vernisáž výstavy fraktálů na faře evangelického kostela v Havířově Bludovicích - 5. ledna 2014

 

Když jsme spolu se sestrou a švagrem Vojtou, jehož jsme přesvědčili, aby se ujal pozice manažera naší nově pojmenované umělecké skupiny Fractal Art, pod jejíž hlavičkou jsme hodlali nadále vystupovat, hledali vhodné místo pro další výstavu našich prací, narazil jsem v blízkém Bohumíně na existenci Občanského sdružení Maryška, dnes podle nového zákona přejmenovaného na Spolek Maryška. Maryšku tvoří skupina lidí, která dobrovolně ve svém volném čase vytváří a podporuje na Bohumínsku již 15 let nekonvenční kulturní aktivity. Domluvil jsem s předsedkyní Maryšky, paní Kamilou Smigovou, informativní schůzku v prostorách sdružení. Prohlédli jsme si prostory a možnosti a na místě jsme domluvili termín otevření a vše,  co s tím souvisí, včetně zapůjčení rámů, háků a jiných pomůcek potřebných k uspořádání výstavy. Prostřední nás velmi překvapilo svou variabilitou a ochotou paní Kamily, která byla velice milá a vstřícná, ostatně posuďte sami:

 Příprava na výstavu v bohumínské Maryšce - 8. 1. 2014

 

Koncem ledna 2014 jsme do Maryšky přivezli dvě, panely a zarámovanými obrazy, plně naložená auta. Instalace probíhala v příjemné atmosféře a jakmile jsme byli hotovi, původně strohé prostředí, se v záři reflektorů rozzářilo našimi díly. Naše třetí výstava dostala název "Život s fraktály" - výstava počítačové grafiky. Pro účely výstavy jsme vytvořili vlastními silami propagačně informativní leták, katalog obrazů a knihu návštěv, které vlastně používáme pro každou výstavu.

      Zahájení výstavy fraktálů "Život s fraktály" v prostorách Občanského sdružení Maryška v Bohumíně - 6. 2. 2014

 

Říkali jsme si, že by nebylo špatné se vrátit, již vyzbrojeni novými obrazy v nových rámech, opět do některé z výstavních prostor v  Havířově, jenž coby kulturní město si naši pozornost zaslouží a  současně my si zasloužíme pozornost města. Naši pozornost upoutala zejména bývalá Květinová Café galerie Petra, umístěná v centru města na poměrně atraktivním místě, bohužel dnes již neexistující. Zvláště se mi líbilo, že má k dispozici členité prostory s několika více méně oddělenými místnostmi a možností příjemného posezení u kávy. Kulturnost prostředí dotváří množství květin, o což se starala paní Petra Benešová, dobrá duše této útulné kavárničky. Novinkou bylo, že jsme začali vystavovat i obrazy tištěné na canvasu, napnutém na rámu, čímž jsme docílili toho, že naše díla mohou být na kvalitnějším materiálu, navíc ve větší velikosti. Tentokrát jsme nepořádali vernisáž, pouze jsme výstavu zpropagovali letákem, o čemž se lze přesvědčit odkazem na jiném místě. Poprvé jsme rovněž vystavovali pod názvem "Malovaná matematika".

 Instalace výstavy fraktálů v prostorách Květinové café galerie Petra v Havířově - 17. 5. 2014

 

Další možnost vystavit své práce se nám naskytla ve výstavní síni Staré Vsi nad Ondřejnicí, kde působila sestřina spolustudující z VŠ, paní Věra Závidčáková jako pracovnice úřadu obce, jenž na zámku sídlí. Abychom posoudili možnosti výstavních prostor, zajeli jsme do  Staré Vsi po domluvě na návštěvu. Věra nás zavedla nejen do výstavní síně, ale ukázala nám všechny prostory zámku, včetně těch úředních. Prostředí se nám velice líbilo, takže jsme hned  domluvili i termín instalace a posléze vernisáž výstavy. Při této příležitosti jsme využili Věřiny laskavosti a zajeli jsme  do blízkého Jistebníku, kde právě probíhala výstava ke stému výročí narození Bohumila Hrabala. Tato výstava probíhala v Galerijní ulici, což jsme si nehodlali nechat ujít. V Galerii U foťáka jsme díky Věřině kontaktu s majitelem galerie shlédli i mimo návštěvní dobu nádhernou výstavu obrazů s uvedeným námětem. Záběry z této kouzelné výstavy i z Galerijní ulice si můžete prohlédnout na následujících fotografiích:

 Zámek ve Staré vsi n/O, výstava ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala v Jistebníku - 8. srpna

 

Naši, v pořadí čtvrtou výstavu jsme, díky paní Věře Závidčákové, instalovali ve velmi příjemném zámeckém prostředí, v podstatě již rutinně. Fotografie o průběhu můžete s hlédnout pomocí následujícího odkazu:

 Instalace výstavy v prostorách zámku ve Staré vsi nad Ondřejnicí - září 2014

 

Výstavu, opět pod názvem Malovaná matematika, jsme zahájili vernisáží v krásných prostorách renesančního zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Na zahájení se sešlo nečekaně dost příznivců fraktálního umění, včetně čelních představitelů obce. Díky paní Věře Závidčákové, vedoucí zdejšího informačního centra, bylo připraveno milé pohoštění, úvodní slovo i kulturní vystoupení. Vernisáž byla zakončena asi hodinovým koncertem kytarového sólisty:

 Zahájení výstavy fraktálů "Malovaná matematika" na zámku ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - 19. 9 2014

 

Zatím poslední příležitost vystavovat, tentokrát s velkým množstvím tvůrců různých žánrů jsme dostali od Výstavní síně Viléma Wünscheho při Kulturním domu Leoše Janáčka v Havířově. Tentokrát se jednalo o 9. ročník Havířovského výtvarného salonu 2014 v prosinci 2014. Podařilo se nám vystavovat na soustředěném místě jako skupina Fractal Art, i když jsme samotnou instalaci obrazů nemohli ovlivnit. Výstava trvala do konce roku:

 

 Zahájení výstavy s vernisáží - Havířovský salon 2014 - 2. 12 2014

  

Jak jsem se někde výše zmínil, pro každou výstavu, s výjimkou Havířovského salonu, jsme připravili samostatný leták. Plnil funkci informační a sloužil většinou zároveň jako pozvánka:a:

  Letáky vytvořené k výstavám skupiny Fractal Art

 

Fraktální tvorbu příležitostně využíváme i při vytváření různých předmětů, kde se uplatní obrazové, či jiné grafické motivy, jako kalendáře, přání různého druhu, soustavy obrazů a podobně.ě.

 Kalendář 2014 a PF

 

Zajímavou součástí fraktální tvorby je užitná část. Zatím s tím začínáme, takže ukázek je málo. Příkladem mohou být vícerozměrné obrazy. Aby nemusely být tištěny na velké plátno, mohou být rozděleny na více horizontálně, či vertikálně poskládaných pásů, jak napovídají vzory, umístěné do následujícího alba:

 Návrhy realizace užitkových předmětů s fraktály

 

V pořadí sedmou výstavu našich výtvorů jsme připravili na počátek měsíce října 2016 v prostorách bývalé havířovské kavárny Sluníčko leták a pozvánku. Jako bonus jsme nabídli návštěvníkům možnost objednat si kterýkoliv z vystavených obrazů a kalendář na rok 2017 s některými ukázkami prací autorů.

 Kalendář 2017 pro výstavu v havířovské Kavárně Sluníčko

 

Po dvouleté přestávce se podařilo vyjednat výstavu prací skupiny Fractal Art, sice v malém rozměru, leč přesto, v bývalé havířovské kavárničce Sluníčko. Již její příprava byla poznamenána několika prvenstvími: Tiskové studio 24print, které nám jako jediné umožnilo tisk formátu B2, navíc za velmi výhodnou cenu. Pro tento formát jsme totiž pořídili hliníkové rámy v IKEA.

Poprvé došlo v průběhu instalace obrazů k malé havárii, neboť spadl tah, který byl chybně upevněn v horní liště, čímž tři obrazy, na něm upevněné spadly na zem. Jedno sklo se rozbilo a rám se zdeformoval v rohu, čímž se stal nepoužitelným. Museli jsme jej vyměnit za jiný, ve kterém byly medailonky a pro tyto přijmout náhradní řešení. S odstraňováním následků nám vydatně pomohli majitelé kavárny Sluníčko manželé Kopečkovi, za což jim samozřejmě patří náš dík.

 Instalace výstavy fraktálů v prostorách Kavárny Sluníčko v Havířově - 3. 10. 2016

 

Velicí okamžikové se naplnili a my jsme mohli otevřít dveře návštěvníkům. Tolik lidí, co přišlo, jsem nečekal. Ještě před otevřením jsme si dělali legraci, že alespoň by mohli přijít rodinní příslušníci, když jsme nachystali občerstvení. O to více mne překvapilo, jaká byla účast. Až jsem získal pocit, že na tak malý prostor kavárničky je jich až příliš mnoho. Nicméně přišli hlavně ti, které jsme očekávali. .

Velkou pomocí mi byl kamarád Jirka Folták, který se uvolil, že přijde fotit. Většina obrázků v téhle galerii, až na několik málo výjimek, je od něj. Já jsem tentokrát fotit nemohl, neboť má vzácná manželka spotřebovala celou kapacitu paměťové karty na video, takže mi nezbyl prostor. Nevadí, Jiří se postaral a díky mu za to.

 

 Vernisáž výstavy fraktálů v prostorách Kavárny Sluníčko v Havířově - 5. 10. 2016

 

 

Konec povídání, následují odkazy na práce uspořádané podle typu fraktálního generátoruru

 Apophysis různé verze

 Chaotica

 Fractal Explorer

 Incendia

 J-Wildfire 1

 J-Wildfire 2

 Sterling 2

 Ultra Fractal

 Mandelbulb 3D

 Mobilní variace

 

Zač toho vola dáme doslova, aneb kdyby laskavý čtenář zatoužil koupiti sobě obraz...

Nikdy jsem nedělal své obrazy s tím, abych je prodával. Potencionální finanční efekt nebyl a není hnací silou mé tvorby. Vždy to bylo a stále je proto, že jsem měl pocit uspokojení, podařilo-li se něco hezkého udělat, pro radost ze samotné tvorby. Také mne potěšilo, zjistil-li jsem, že se moje obrázky třeba líbí nejen mi, ale i někomu jinému. Na jiném místě jsem se zmínil o založení facebookové skupiny Fractal Graphics a na Google+ komunity Fractal Explorer, etc., kde jsem si mimo Rajče ověřoval, jaký ohlas mají mé práce nejen v českém, ale i zahraničním prostředí a zda by v náročném konkurenčním prostředí mohly snést srovnání. Kladný ohlas mne přivedl k modifikaci názoru na finanční zhodnocení obrazů, přesto nadále prioritním zůstává tvorba pro radost. A také potřebu učit se  stále něco nového. .

MeWe, kde jsem neprodleně založil komunitu Fractal Art a vyzval členy skupiny Fractal  Explorer, et., aby se do ní zaregistrovali.

Přesto nejsem nepřístupný případné nabídce na odkup mého obrazu. Pokud by měl potencionální zájemce zvláště silnou touhu vlastnit jakýkoliv můj obraz, měl by se se mnou spojit a já mu sdělím podmínky. V podstatě je možné mít jakoukoliv velikost v provedení digitální tisk na fotopapíře buď v rámu, nebo s paspartou, digitální tisk na plátně napnutém na rámu, popř. jiné vhodné, např. vícečetné řešení.

Něco málo z nabídky lze vidět na prodejním serveru Baraka, který však bývá poměrně často nepřístupný a dnes je již zcela zrušen, protože zřejmě jeho majitel nehradí udržovatelské poplatky, případně portálu současného umění Artodox. V současnosti jsou v rozpracování některé další možnosti, kam "pověsit" své práce určené k potencionální koupi zájemcům.

Portál současného uměni